ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการจัดทำผลงานวิชาการของอาจารย์

          ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก หมดเขตรับสมัคร วันที่ 14 สิ.ค. 58 ท่านใดสนใจเข้าร่วม กรุณาติดต่อกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

หมวดหมู่ข่าว: