ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน R2R ในงานการศึกษา แบบ Poster Round

      ด้วยโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ ได้กำหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 8 "R2R สร้างสรรค์สู่การเลี่ยนแปลง : R2R to Transformation" ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ราคา 2,500 บาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.r2rthailand.org

หมวดหมู่ข่าว: