ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1 : จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

คณะแพทย์ศาสตร์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ และคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1 : จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค่าลงทะเบียน

-บุคคลทั่วไป    คนละ   1,000    บาท

ดูายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หรือ www.med.msu.ac.th/conference

หมวดหมู่ข่าว: