ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "พยาบาล : พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดูแล"

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "พยาบาล : พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดูแล" ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ค่าลงทะเบียน

-สมาชิกสมาคมฯ              คนละ     2,000      บาท

-ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ     คนละ      2,300     บาท

หมดเขตวันที่ 23 ก.ค.58 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.southnurse.com