ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดหัวข้วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีความประสงค์จัดประกวดสรรหาหัวข้อวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย โดยแบ่งหัวข้อวิจัยเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.หัวข้อวิจัยเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับประเทศในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

2.หัวข้อวิจัยเพื่อพัฒนางานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Routine to Research)

หัวข้อที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับรางวัลและโอกาสในการพัฒนาโครงร่างวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย รวมทั้งได้รับการสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในการประชุมวิชาการ และตีพิมพ์วารสาร หมดเขตวันที่ 30 มิ.ย.2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niems.go.th

หมวดหมู่ข่าว: