ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ2 เมษายน 2558

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ2 เมษายน 2558 ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 6-8 และห้องประชุมฟีนิกซ์ 1-6  ท่านใดสนใจสามารถส่งผลงานวิชาการพร้อมแนบบทคัดย่อผ่านทางจดหมาย หรือผ่านทาง http://natherbexpo.dtam.moph.go.th/ หมดเขตวันที่ 31 ก.ค.2558

หมวดหมู่ข่าว: