ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "R2R to Transformation"

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรเอกชน) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย กำหนดจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "R2R to Transformation" ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท ภายในวันที่ 20 ก.ค.2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเวปไซต์ www.r2rthailand.org