ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษาและเข้าร่วมการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกลุ่มสถาบันการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย (กสพท.) จัดงานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "แพทยศาสตรศึกษาเพื่อความเป็นธรรมทางสุขภาพ (Educating Future Doctors for Health Equity) ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวมและหอสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รูปแบบการนำเสนอมี 2 แบบ

1.Oral/Innovative Presentation

2. Poster Presentation

ค่าลงทะเบียนล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-25 ก.ค.58 เข้าประชุม Main Conference ท่านละ 3,000 บาท เข้าประชุม Main Conference+Workshop ท่านละ 4,000 บาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://med-ed.psu.ac.th/MedEd16 หรือ โทร0-7445-1540-2, 0-744-2-9893 หรือ e-mail : 2015meded@gmail.com

หมวดหมู่ข่าว: