ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์เเละโรคติอต่อทางเพศสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์เเละโรคติอต่อทางเพศสัมพันธ์ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่5-7 มีนาคม 2560 ณโรงเเรมเซ็นทราศูนย์ราชการเเละคอนเวนชันเซ็นเตอร์

ไฟล์ประกอบ: