ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการ "การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐" ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

หมวดหมู่ข่าว: 
ไฟล์ประกอบ: