งานประชุมวิชาการระดับชาติ The International Conference of "Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals" (UNSDGs)

ประชุมวิชาการระดับชาติ The International Conference of "Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals" (UNSDGs) ในระหว่างวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น (Hotel Windsor Suites &Convention) สำหรับผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://www.unsdgs-npru.com/  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559

หมวดหมู่ข่าว: 
ไฟล์ประกอบ: